W Poszukiwaniu Symbiozy - to film o splecionych historiach dzikich zwierząt i ludzi, którzy z oddaniem walczą o ich życie - to jedyny taki film przyrodniczy w Polsce, który musisz zobaczyć

Kamera zagląda tam, gdzie zwykle nie mamy dostępu - do wolier rehabilitacyjnych, gniazd, w których wykluwają się młode, do gabinetów zabiegowych. Film pokazuje jak radzą sobie zwierzęta, które pod opieką ludzi dochodzą do zdrowia w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt oraz historie ludzi, którzy się nimi opiekują, walcząc każdego dnia, by dać im szansę na życie. Jest to opowieść o niezwykłych spotkaniach między gatunkami i próbie odnalezienia symbiozy między nimi.

Obejrzyj zwiastun filmu
Historie ludzi

Poznaj historie wyjątkowych ludzi, którzy poświęcili swoje życie opiece nad dzikimi zwierzętami


Z pasją i oddaniem tworzą miejsca (Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt Dzikich), które stają się schronieniem dla poszkodowanych z różnych przyczyn zwierząt oraz miejscem, w których znajdują one specjalistyczną opiekę i odpowiednie do rehabilitacji warunki. Film pokazuje kim są te osoby, co je napędza do działania i jak w rzeczywistości wygląda praca w takim miejscu.

Do ośrodków nie trafiają gatunki, czy populacje, ale konkretne zwierzęta, które czują strach, ból, głód. Widzimy jak splatają się ich losy z losami opiekunów, którzy walczą codziennie, by dać swoim podopiecznym szansę na normalne życie. Ci niezwykli ludzie działają wytrwale w poszukiwaniu symbiozy, realizując marzenie o lepszym świecie dla nas wszystkich.

Historie zwierząt

Dla poszkodowanych zwierząt pomoc człowieka staje się jedyną szansą na przeżycie


W 99% przypadków zwierzęta, które trafiają do ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich ucierpiały w wyniku działalności człowieka - są ofiarami wypadków, kolizji, zatruć, są to też pisklęta, które utraciły gniazda, podloty, przeważnie niepotrzebnie odebrane rodzicom. Każde z tych zwierząt ma swoją historię i zazwyczaj, jeżeli pozwala się do siebie zbliżyć, to jest już skrajnie wycieńczone i bezsilne. Ranne, pokrzywdzone zwierzęta stają się symbolem wciąż rosnącej presji cywilizacji na przyrodę, a działalność ośrodków jest próbą jej kompensacji. Tylko specjalistyczna opieka daje szansę na powrót do zdrowia i życie. Wszyscy możemy włączyć się w te działania, wspierając leczenie dzikich zwierząt.

O filmie

Film składa się z 3 bloków:


  • Część III "Wolność" – 24 min – fabularyzowany film przyrodniczy

  • Część II "Opowieść o Miłości i Pasji" – 28 min – film dokumentalny

  • Część I "Geneza Ośrodków" – 50 min – film dokumentalny
Obejrzyj film

Część III - Wolność

24 min - fabularyzowany film przyrodniczy


Część II - O Miłości i Pasji

28 min - film dokumentalny


Część I - Geneza Ośrodków

50 min - film dokumentalny


O ośrodkach w regionie

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje 10 ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich

Duża liczba ośrodków jest odpowiedzią na ogromne zasoby przyrodnicze regionu i wciąż rosnącą liczbę poszkodowanych zwierząt.


Warmia i Mazury to nie tylko skarb przyrodniczy Polski, ale także region, w kórym podejmue się działania dążące do utworzenia sprawnie działającej sieci współpracy w dziedzinie rehabilitacji dzikich zwierząt.

Ośrodki na Warmii i Mazurach w każdym roku opiekują się kilkoma tysiącami dzikich zwierząt


Są to zwierzęta z około 120 różnych gatunków, z których każdy wymaga odpowiednich dla własnej specyfiki warunków. Liczba poszkodowanych zwierząt rośnie z każdym rokiem, w związku z czym rosną też proporcjonalnie potrzeby ośrodków.


W ramach wsparcia dla ośrodków z Warmii i Mazur Fundacja Albatros od roku 2017 realizuje projekt Symbiosis finansowany ze środków UE. W ramach projektu ośrodki, które włączyły się w działania Symbiosis zostały doposażone i uzyskały dofinansowanie opieki weterynaryjnej. Działania te mają prowadzić do poprawienia skuteczności leczenia i zwiększenia liczby zwierząt przywracanych naturze.


Ponad połowa zwierząt po zakończonym leczeniu wraca na wolność

Sieć ośrodków rehabilitacji na terenie Warmii i Mazur

Aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się na stronie GDOŚ

Pod skrzydłami Albatrosa znajdują schronienie poszkodowane ptaki, które leczymy i otaczamy opieką już od 15 lat

Sercem naszych działań jest Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, największy ośrodek w regionie. Działamy z przekonaniem, że to, co robimy ma sens - walczymy o zdrowie każdego pacjenta, by dać naszym podopiecznym szansę na życie. Oprócz leczenia dzikich ptaków edukujemy, organizujemy konferencje naukowe i dążymy do rozwijania sieci współpracy między ośrodkami rehabilitacji dzikich zwierząt.

fot. M.Mellin